FYSIOTHERAPIE

Stacks Image 1576
Het totaalconcept van Squash & Wellness wordt aangevuld door de deskundigheid van de fysiotherapeuten van Sport en Therapeutisch Trainingscentrum. De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. Hij behandelt patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.Ook zet de fysiotherapeut zijn deskundigheid preventief in, bij het adviseren of begeleiden van bijvoorbeeld sporters.

De fysiotherapeut doet meer dan u denkt


Als specialist in beweging willen de fysiotherapeuten van het STTC, naast het behandelen van klachten, een positieve bijdrage leveren aan gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpen zij u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden. Uw lichaam verdient immers de beste behandeling.

Directe toegankelijkheid


U heeft geen verwijsbriefje van de huisarts meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u nog altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Dat heeft voordelen. Zo komt u 'direct' bij de specialist in beweging terecht zodat u weer 'direct' kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat hij eerst vaststelt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u bijvoorbeeld doorsturen naar de huisarts. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, dan kan hij, of één van zijn collega's, in overleg met u aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt